Dekon
kadice

Dekon kadica je pneumatski proizvod specijalne namene, čija je glavna namena da omogući punjenje  dezinfikacionim sredstvima i izvrši dekontaminacij obuće i vozila.

Veoma se lako i brzo postavljaju, uz mogućnost prenošenja na različite lokacije.

Vreme postavke i stavljanje u pun operativni rad je nekoliko minuta, u zavisnosti od modela i tipa kadice.