Advanced
Health Solutions

Sredstva za dezinfekciju i zaštitu na jednom mestu!

O nama

Advanced Health Solutions je nastao sa idejom da se na jednom mestu ponude najkvalitetniji proizvodi za dezinfekciju, zaštitu i dekontaminaciju. Proizvodi su namenjeni kako za upotrebu u zdravstvenim ustanovima i laboratorijama, tako i u firmama, proizvodnim pogonima i domovima. Usled rastućih izazova okruženja, zagađenosti i virusa, poseban naglasak se stavlja na ličnu zaštitu.

Sredstva za dezinfekciju

Sredstva za zaštitu

Sredstva za dekontaminaciju

Dezinfik

Alkohol 75%

Alkohol, odnosno etanol, je izuzetno efikasan antiseptik u kocentraciji od 75%.

Alkohol 75% je tečnost koja se koristi za ličnu higijenu i dezinfekciju zdrave kože ruku, za dezinfekciju radnih površina, materijala i opreme, kao i površina koje dolaze u kontakt sa hranom i pićem u toku proizvodnje, skladištenja ili potrošnje. Koristi se još i u javnim, industrijskim, kao i zdravstvenim objektima.

Dezinfik

Natrijum
hipohlorit 1%

Rastvor natrijum hipohlorita se koristi za dezinfekciju objekata, površina, materijala, opreme, pribora, transportnih sredstava. Takođe se koristi za dezinfekciju opreme, ambalaže i površina koji su u kontaktu sa hranom ili vodom za piće za ljude i životinje, laboratorijskog staklenog posuđa, inkubatora, transportnih sredstava.

Ima primenu kao dezinfekciono sredstvo za opremu i ambalažu u industriji mesa i mesnih prerađevina, mlekarstvu, industriji voća i povrća, mlinsko-pekarskoj industriji, industriji piva i sokova. Koristi se u industriji kućne hemije kao sirovina za sredstva za čišćenje i dezinfekciju.

Dezinfik

Asepsol

Asepsol je gotov radni rastvor za dezinfekciju i pranje podova, radnih površina, predmeta i opreme. Koristi se i za opštu upotrebu kod dezinfekcije ruku i površina u domaćinstvima.

Asepsol je jako sredstvo iz amonijumske baze. Svoju primenu je našao u širokom spektru ustanova, a najzastupljeniji je u zdravstvu, te se koristi za dezinfekciju instrumenata, pripremu ruku hirurga i dezinfekciju operacionong polja.

Dezinfik

Jednokratni
gel za ruke

Jednokratni gel za ruke je idealno rešenje u situacijama kada je neophodna brza reakcija, u prirodi, na putovanju, u zdravstvenim ustanovama, školama ili u obavljanju poslova na otvorenom. Trenutno dezinfikuje ruke i osvežava, bez upotrebe vode i sapuna.

Dezinfik

Gel za suvo
pranje ruku

Gel za suvo pranje ruku je najbolja varijanta za putovanja, boravak u prirodi, u kolima ili van kuće. Trenutno dezinfikuje ruke i osvežava, bez upotrebe vode i sapuna.

Dezinfik

AUTOMATSKI DOZER ZA
DEZINFEKCIJU RUKU BEZ KONTAKTA

Zaštitno odelo za
medicinsko osoblje

Zaštitno odelo
BSL-4

ahs zaštitna med mASKa

ahs zaštitna mASKa n95 tf

ahs zaštitna mASKa n95 s

ahs zaštitna mASKa n95 l

Zaštitni vizir

Dekon
kabine

Dekon kabina je pneumatski proizvod specijalne namene, čija je glavna namena da obezbedi zatvoreni prostor u kome će se vršiti dekontaminacija ljudi. Veoma se lako i brzo postavljaju, uz mogućnost prenošenja na različite lokacije. Vreme postavke i stavljanje u pun operativni rad je 3-5 minuta, u zavisnosti od modela i tipa kabine.

Dekon
kadice

Dekon kadica je pneumatski proizvod specijalne namene, čija je glavna namena da omogući punjenje  dezinfikacionim sredstvima i izvrši dekontaminacij obuće i vozila.

Tank za
dezinfekciju

Prenosni tank V25 TPU predstavlja rezervoar za punjenje sredstvom za dezinfekciju (natrijum hipohloritom), a koji se nosi na leđima. Namenjen je za brzo dejstvo dezinfikacionim sredstvom kojim se neutrališu virusi, bakterije i gljivice.

IMATE PITANJA?
KONTAKTIRAJTE NAS

Kontakt forma

 




kontakt podaci

 

 

Advanced Health Solutions d.o.o.
Pavla Vujisića 78a, 11283 Beograd

 

 

office@ahs.rs, +381 11 277 21 92