Alkohol 75%

Alkohol, odnosno etanol, je izuzetno efikasan antiseptik u kocentraciji od 75%.

Alkohol 75% je tečnost koja se koristi za ličnu higijenu i dezinfekciju zdrave kože ruku, za dezinfekciju radnih površina, materijala i opreme, kao i površina koje dolaze u kontakt sa hranom i pićem u toku proizvodnje, skladištenja ili potrošnje. Koristi se još i u javnim, industrijskim, kao i zdravstvenim objektima.

Alkohol 75% je najdelotvornije sredstvo za ličnu higijenu i dezinfekciju predmeta iz radnog okruženja, jer eliminiše viruse, bakterije i gljivice.

U upotrebi je rastvor od 75% efikasniji kao antiseptik čak i od koncetrovanog alkohola od 96%. Razlog leži u činjenici da u tom rastvoru ostvaruje svoje antiseptičko dejstvo, unitštavanjem strukture membrane mikroorganizama.