Asepsol

Asepsol je gotov radni rastvor za dezinfekciju i pranje podova, radnih površina, predmeta i opreme. Koristi se i za opštu upotrebu kod dezinfekcije ruku i površina u domaćinstvima.

Asepsol je jako sredstvo iz amonijumske baze. Svoju primenu je našao u širokom spektru ustanova, a najzastupljeniji je u zdravstvu, te se koristi za dezinfekciju instrumenata, pripremu ruku hirurga i dezinfekciju operacionong polja.

Pored toga, u stalnoj upotrebi je i u veterinarskim ambulantama, vrtićima, školama, sportskim dvoranama, teretanama, sredstvima javnog prevoza, u objektima za čuvanje stoke i živine, mlekarstvu, mesnoj, prehrambenoj industriji, industriji pića, hotelima, restoranima i pekarama, kao i u svim objektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP-a.