Natrijum
hipohlorit 1%

Rastvor natrijum hipohlorita se koristi za dezinfekciju objekata, površina, materijala, opreme, pribora, transportnih sredstava. Takođe se koristi za dezinfekciju opreme, ambalaže i površina koji su u kontaktu sa hranom ili vodom za piće za ljude i životinje, laboratorijskog staklenog posuđa, inkubatora, transportnih sredstava.

Ima primenu kao dezinfekciono sredstvo za opremu i ambalažu u industriji mesa i mesnih prerađevina, mlekarstvu, industriji voća i povrća, mlinsko-pekarskoj industriji, industriji piva i sokova. Koristi se u industriji kućne hemije kao sirovina za sredstva za čišćenje i dezinfekciju.

Svetska zdravstvena organizacija, World Health Organization (WHO), je proglasila Natrijum hipohlorit najdelotvornijim sredstvom u borbi protiv koronavirusa, jer dokazano ubija viruse tipa SARS, MERS i COVID-19.

Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) je dokazao da je Natrijum hipohlorit efikasan u uništavanju virusa COVID-19 već u koncentraciji od 0,1%. Virus se uništava u roku od 5 minuta.

Pored navedenog, Natrijum hipohlorit dokazano eliminiše bakterije, gljivice i druge mikroorganizme.