Tank za
dezinfekciju

Prenosni tank V25 TPU predstavlja rezervoar za punjenje sredstvom za dezinfekciju (natrijum hipohloritom), a koji se nosi na leđima. Namenjen je za brzo dejstvo dezinfikacionim sredstvom kojim se neutrališu virusi, bakterije i gljivice.

Prenosni tank je vrlo jednostavan za upotrebu i veoma brzo se može dopuniti tečnošću. Svojim kapacitetom od 25 l omogućava relativno lako korišćenje, bez stvaranja prevelikog opterećenja njenog nosioca.

Proizvod je otporan na sve atmosferske uticaje. Napunjen vodom, može da se koristi i kao naprtnjača za gašenje požara.

emijskih agenasa. Tuševi su nameski raspoređenim crevima povezani sa pumpom. Omotač dekon kabine se lako skida i može se brzo zameniti sterilnim omotačem, ukoliko se za time ukaže potreba. Temperaturni opseg otpornosti se kreće u intervalu od -40°C do +70°C